VPRA

Water is topnatuur

Zeeland. Zee en land. Dat ‘mijn’ provincie rijk is aan water, dat wist ik als geboren en getogen Zeeuw wel. Vroeger bracht ik de weekenden door op recreatiegebied De Piet: zonnen, zwemmen en windsurfen op het Veerse Meer. Of ik ging met de familie op zondag verplicht mee wandelen langs de uitgestrekte kust en door de duinen. Verschrikkelijk vond ik dat. Slenteren door het mulle zand, haar dat steeds in je gezicht waait en zand in je oren. Bah. Nu, meer dan 30 jaar later, geniet ik ervan. En ik sleep ook mijn dochters mee naar het strand. Die maar al te graag meegaan trouwens. Jarenlang woonde ik op de boulevard; het strand was mijn tuin. Ook als sportduiker geniet ik van de onderwaterwereld van de Oosterschelde en het Grevelingenmeer.

 

Dat al deze wateren internationale topnatuur zijn, wist ik niet. Sinds 2013 werk ik gedetacheerd als communicatieadviseur voor de projecten Natura 2000 Beheerplan Deltawateren en Beheerplan Voordelta. Vanaf dat moment ben ik anders naar onze waterrijke provincie gaan kijken. Het water is niet alleen aantrekkelijk voor recreatie, maar ook als leefgebied voor vogels, vissen en zeezoogdieren. Kustvogels trekken langs de Europese kust: broeden in het noorden, overwinteren in het zuiden. Vissen en zeehonden komen naar de kust om zich voort te planten. Onze delta ligt midden in die routes en biedt het hele jaar veel voedsel voor zeedieren. Daarom zijn al die mooie wateren aangewezen als Natura 2000-gebied: een internationaal netwerk van beschermde natuurgebieden.

 

Voor de Natura 2000-gebieden op zee maakt Rijkswaterstaat, samen met andere overheden, natuurbeschermingsorganisaties en sectoren, beheerplannen. Hierin staat welke maatregelen nodig zijn om de natuur te beschermen en welke activiteiten zijn toegestaan. Mijn rol is het betrekken van stakeholders, zodat ze weten wat er speelt en kunnen meedenken over de juiste maatregelen in het plan. Verder schrijf ik het communicatieplan voor beide beheerplannen, begeleid de formele procedure en ben betrokken bij de uitvoering van het plan. En daarvoor mag ik vaak naar buiten; de natuur beleven. Je moet tenslotte goed weten waarover je werk gaat.

 


0 Reacties

Plaats uw reactie