VPRA

Waar zijn we ook weer van?

De economie trekt weer aan. Maar de context is voor veel organisaties veranderd. Andere marktcondities, nieuwe technologie, social media, nieuwe wet- en regelgeving. Veel organisaties moeten zichzelf in meer of mindere mate opnieuw uitvinden om ook in de toekomst succesvol te zijn. Daar hoort een geactualiseerde missie en visie bij. En bijpassende kernwaarden. Hoe ga je te werk?

 

Missie, visie en kernwaarden
Organisaties weten het soms niet meer zo goed: ‘waar zijn we ook weer van?’. De eerder geformuleerde missie en visie dekken de lading niet meer. Of worden niet meer echt gevoeld op de werkvloer. Tijd om aan de slag te gaan. Want de echte kernwaarden van een organisatie worden niet bepaald door een mooi omschreven missie en visie of door wat het management zegt. Authentieke kernwaarden laten zien waar een organisatie écht voor staat en uiten zich in gedrag en vaardigheden. De kernwaarden zijn fundamentele, blijvende, voor elke organisatie authentieke waarden die je terugziet in alles wat de organisatie en de medewerkers doen.

 

Weten waar de organisatie voor staat
Organisaties met een heldere missie, visie en kernwaarden zijn succesvoller op veel fronten. Bijvoorbeeld bij het aantrekken van personeel. Natuurlijk zijn salaris en voorwaarden belangrijk, maar kandidaten zoeken tegenwoordig vooral een werkgever met normen en waarden die aansluiten bij die van hen zelf. Duidelijke kernwaarden helpen bij het nemen van beslissingen. Als je als medewerker weet en voelt waar de organisatie voor staat, maak je keuzes die daarbij aansluiten op alle niveaus. Zo’n eigen cultuur blijkt uit alles wat je doet, zorgt voor onderscheidend vermogen in de markt en de klanten die bij jou passen. En het schijnt dat organisaties met een sterke organisatiecultuur innovatiever zijn. Het is dus belangrijk om te weten ‘waar je van bent’.

 

Hoe versterk je de bedrijfscultuur?
Regelmatig wordt Lievens Communicatie gevraagd mee te werken aan het (her)formuleren van een (geactualiseerde) missie en visie. En om organisaties te helpen om missie, visie en kernwaarden ook echt in de praktijk te brengen en zo een sterkere bedrijfscultuur mogelijk te maken. Of het nu om een zorginstelling, bedrijf of overheidsonderdeel gaat, wij helpen bij de volgende vragen:

  • Hoe betrek je medewerkers bij de totstandkoming en het blijven ervaren van missie, visie en kernwaarden? En hoe vertaal je dat naar gedrag?

  • Welke communicatiemiddelen of activiteiten kunnen we organiseren om leidinggevenden te helpen binnen de organisatie betekenis te geven aan de (geactualiseerde) missie en visie?

  • Hoe kun je medewerkers uitrusten om de missie en visie zowel intern als extern uit te dragen?

Medewerkers betrekken
Cultuur ontstaat op de werkvloer. Als je dat als organisatie erkent, weet je ook dat missie, visie en kernwaarden van daaruit ontwikkeld moeten worden. En het helpt je te realiseren dat kernwaarden ontstaan door wat een organisatie laat zien en hoe medewerkers zich gedragen. Het Amerikaanse Netflix begreep dat en vroeg haar medewerkers te benoemen welke competenties en welk gedrag ze in hun collega’s waardeerden. Zo kwamen zij tot hun kernwaarden en bijbehorend gedrag. Een voorbeeld: communicatie vinden zij belangrijk. De medewerkers gaven zelf aan hoe ze dat terug willen zien. Namelijk door goed te luisteren, niet te snel te reageren en iedereen met respect te behandelen, onafhankelijk van status of het wel of niet met elkaar eens zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat deze aanpak bijdraagt aan het succes van Netflix. Hier lees je meer over de Netflix kernwaarden.

 

Betekenis geven aan kernwaarden
Voor de communicatie rond missie, visie en kernwaarden zet je minimaal middelen in zoals presentaties van de directie, informatie op het intranet, artikelen in het personeelsblad en middelen als gadgets en posters. Nog veel belangrijker is het dat medewerkers zelf betekenis gaan geven aan de kernwaarden. Hoe vertaal ik die kernwaarden naar mijn dagelijkse werk? En welk gedrag hoort daarbij? De rol van leidinggevenden is om het gesprek hierover op gang te brengen en om samen met het team concrete situaties te analyseren en oplossingen te bedenken. Bijvoorbeeld in workshops, die begeleid worden door de communicatieadviseur of de teammanager die daarvoor getraind is. Voorbeelden, tools en werkvormen helpen om het gesprek op gang te brengen. Denk ook samen na hoe je kernwaarden echt integraal onderdeel worden van de bedrijfsvoering. Of het nu gaat om je dienstverlening zelf, werkoverleggen, beoordelingsgesprekken, een personeelsuitje of het aannemen van nieuwe medewerkers. Alles draagt bij aan het versterken van je bedrijfscultuur.  

 

Niet alleen intern maar ook extern
De beste ambassadeurs zijn medewerkers die zich herkennen in de cultuur, zich gewaardeerd voelen en weten waar de organisatie voor staat. Zij zullen op verjaardagfeestjes, via social media en zowel zakelijk als privé, de beste verhalen over je organisatie vertellen. Als de bedrijfscultuur goed aansluit bij de missie, visie en kernwaarden hebben medewerkers weinig nodig om het verhaal te vertellen. Wel is het belangrijk om er als organisatie op toe te zien dat de missie, visie en kernwaarden actueel blijven en tijdig weer tegen het licht worden gehouden. En ervoor te zorgen dat intern verhalen die de kernwaarden illustreren gedeeld en gewaardeerd worden. Zodat iedereen intern of extern, weet ‘waar we van zijn’.

 


0 Reacties

Plaats uw reactie