VPRA

Van omgevingscommunicatie tot slotevenement met de minister

Jarenlang lunchten collega’s Esther en Marieke in de kantine van waterschap Scheldestromen. Ze zaten allebei gedetacheerd bij projectbureau Zeeweringen waar ze de communicatie met de omgeving verzorgden. Nu de Zeeuwse dijkversterkingen door het projectbureau bijna zijn afgerond, komt aan hun gezamenlijke lunches een eind. Marieke werkt vanaf half oktober weer bij ons op kantoor, Esther volgt eind december. Een verslag van hun laatste lunch bij het projectbureau.

 

Esther: Nou Marieke, een gek idee hoor dat dit je laatste dagje bij projectbureau Zeeweringen is. Ik ga jou en je chocolade wel missen!

 

Marieke: Nou, ik jouw gezonde, droge biscuitjes totaal niet! Nee, zonder gekheid. Ik kijk terug op een mooie tijd. We hebben vier jaar met de collega’s van het projectbureau hard gewerkt om draagvlak te creëren voor de overlast en de gevolgen van de dijkversterkingen. Want niemand zit natuurlijk te wachten op een bouwput voor zijn deur of bij zijn favoriete strand of duikstek.

 

Esther: Als we de omgeving van een dijktraject verkenden voor onze stakeholdersanalyse, dacht ik regelmatig: moet hier een dijkversterking plaatsvinden? Zo dicht bij woningen in Bruinisse en Sint Philipsland, bij het strand van Westkapelle of midden in een vakantiepark.

 

Marieke: Gelukkig wierp de intensieve communicatie met mensen en organisaties in de omgeving in het voortraject telkens zijn vruchten af. Voor elk dijktraject brachten we de stakeholders in kaart en stemden we onze communicatie op hen af. Door hen in een vroeg stadium te informeren en te betrekken, wonnen we al een hoop.

 

Esther: Bovendien was er in zo’n vroeg stadium nog ruimte om wat extra’s te doen. Bijvoorbeeld die keer dat er stuifschermen geplaatst zijn bij een groepsaccommodatie in Bruinisse om stofoverlast voor gasten te beperken. Of dat we hebben afgesproken met de aannemer om pas om 8:00 uur in plaats van 7:00 uur te beginnen. Zo werden de gasten van het vakantiepark niet al te vroeg wakker.

 

Marieke: Wat hebben we veel gecommuniceerd. Gesprekken met direct betrokkenen, informatiekranten, advertenties en digitale nieuwsbrieven voor omwonenden, flyers voor toeristen, informatieborden voor recreanten en persberichten voor de media. En natuurlijk het organiseren van informatiebijeenkomsten en excursies. Als de situatie daarom vroeg, hielden we een campagne. Zoals een verkeersveiligheidscampagne voor werkverkeer en kwetsbare weggebruikers, om hen alert op elkaar te maken tijdens de toename van de transporten.

 

Esther: We maakten ook onze collega’s van het projectbureau waar nodig communicatiever. Bijvoorbeeld door mee te denken met artikelen voor vaktijdschriften of presentaties. Of we adviseerden hoe technische onderzoeken begrijpelijker werden voor een groter publiek.

 

Marieke: En toen werd het 2015.

 

Esther: Ja, het jaar van de afronding van de dijkversterkingen door projectbureau Zeeweringen. Naast de normale werkzaamheden organiseerden we allerlei evenementen voor de afsluiting. Bijvoorbeeld de excursies naar alle dijkversterkingen in juni. Ik vond het geweldig om bekenden en onbekenden het werk te laten zien.

 

Marieke: Dat waren zeker geslaagde dagen. Wat wij ondertussen normaal vinden, zoals het kranengeweld en de ambachtelijke basaltzetters, was voor de bezoekers heel indrukwekkend. En de dijkversterkingen hadden veel extra media-aandacht dit jaar. Niet alleen van lokale media, maar ook van vaktijdschriften en zelfs het kinderprogramma Het Klokhuis. Voor mij een nieuwe ervaring om de filmploeg te begeleiden op de dijk en te zien hoe zo’n uitzending tot stand komt.

 

Esther: En dan natuurlijk het bezoek van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu afgelopen maand bij de officiële afsluiting van projectbureau Zeeweringen.

 

Marieke: Zeker! Het was ontzettend leuk om het slotevenement te organiseren. Van het bedenken van het programma tot het versturen van de uitnodigingen. En van de keuze voor het uiterlijk van de laatste steen tot het maken van achtergronddossiers en persmappen. Gelukkig liep de hele dag op rolletjes. En sloot de minister deze periode dansend af.

 

Esther: En niemand hoeft natuurlijk te weten dat wij een uur voor de komst van de minister nog de vloer veegden en de ramen zeemden, omdat de tent door de regen zo modderig geworden was.

 

Marieke: En dat we vervolgens op het laatste moment in piepkleine toiletten onze modderige werkkleding verruilden voor een panty, hakken en een net jurkje. Het leven van een communicatieadviseur…

 

Esther: Zelfs dat hoort bij ons werk! Om ervoor te zorgen dat alles hoe dan ook goed verloopt.

 

Marieke: Op het einde van de dag moest ik wel even slikken. Het betekende namelijk ook dat mijn detachering ten einde liep. Ik zal mijn Zeeweringencollega’s missen, maar ik heb veel zin in nieuwe uitdagingen bij Lievens Communicatie.

 


1 Reacties

  • Anneke McGovern -

    Ik spreek namens al mijn collega's als ik zeg dat we Marieke en straks ook Esther gaan missen. Jarenlang konden we bouwen op hun vakkennis en professionaliteit. Daarnaast waren het ook nog eens fantastische collega's. Bedankt daarvoor!

Plaats uw reactie