VPRA

Unieke opdracht vol uitdagingen

De Zuidwestelijke Delta is het grootste deltagebied van Europa. Een uniek gebied met tal van mogelijkheden en de nodige uitdagingen. Lievens Communicatie verzorgt sinds eind 2009 de communicatie voor het Programmabureau Zuidwestelijke Delta in Middelburg. Vanuit hier wordt gewerkt aan een ambitieuze doelstelling: een veilige, economisch vitale en ecologisch veerkrachtige deltaEn daar hoort een intensief participatie- en communicatieproces bij.

 

Om de doelstelling te bereiken, werkte het programmabureau tot medio 2012 aan twee opdrachten: het Deltaprogramma, dat Nederland ook in de toekomst moet beschermen tegen overstromingen en moet zorgen voor voldoende zoet water. En aan het Uitvoeringsprogramma, dat voor de Zuidwestelijke Delta de concrete uitwerking is van het Nationaal Waterplan en het Deltaprogramma. Het uitvoeringsprogramma zorgt dat het gebied in de toekomst bestand is tegen de klimaatverandering, terwijl de natuur zich al op korte termijn kan herstellen en de economie zich positief kan ontwikkelen. Deze opdrachten richten zich echt op de toekomst; de uitvoering van eventuele maatregelen speelt pas in 2050-2100.

 

Deltawateren centraal

Afgelopen jaar kwamen er twee nieuwe opdrachten bij. Die moeten in 2015 klaar zijn voor besluitvorming door de Tweede Kamer. Er komt een Rijksstructuurvisie voor de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer met rijksbesluiten over de toekomst van deze deltawateren. Daarnaast bestaat het programma Gebiedsontwikkeling. Dat moet zorgen voor concrete afspraken tussen regionale overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties over duurzame en economisch vernieuwende projecten in en rond diezelfde wateren. De besluitvorming voor deze opdrachten loopt parallel met die van het Deltaprogramma.

 

Krachtige verhalen

Voor alle opdrachten werken het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen nauw samen. Maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en bedrijfsleven zijn uitgenodigd om mee te denken en mee te werken. Ann, sinds een jaar verantwoordelijk voor de communicatie: “Deze partijen vormen onze primaire doelgroep. Met hen voeren we sinds het begin vaak overleg. Nu we voor een aantal opdrachten concrete besluitvorming voorbereiden, wordt dit participatieproces nog intensiever. Het gaat immers over onderwerpen die ons allemaal aangaan.” Er is een participatie en communicatiestrategie uitgestippeld die het programmabureau samen met Lievens Communicatie verder uitwerkt. “We gaan bijvoorbeeld concreet aan de slag met storytelling”, legt Ann uit. “Wij zijn immers niet de enigen die over de Zuidwestelijke Delta communiceren, dat doen alle betrokkenen. Zij zijn onze ambassadeurs en staan sterk in hun schoenen met heldere, krachtige verhalen over de mogelijkheden van deze unieke delta. Een mooi middel om in te zetten bij programmacommunicatie. Een korte film ter introductie is eveneens in de maak.”  

 

Update website

Om alle betrokkenen en geïnteresseerden te voorzien van informatie en hen uit te nodigen om waar mogelijk mee te praten en te denken, bestaan al diverse middelen, zoals een website, een digitale nieuwsbrief en sinds kort een twitteraccount. Ann: “We zijn bezig de website te vernieuwen. Op de site komt veel informatie over het gebied en wat er allemaal gebeurt. Ook komen initiatiefnemers en ambassadeurs aan het woord en we willen meer interactiviteit tot stand te brengen met de bezoeker.”

 

Meer weten? Kijk op zwdelta.nl of volg de Zuidwestelijke Delta op Twitter @zwdelta


0 Reacties

Plaats uw reactie