VPRA

Transparant rapporteren

Begin april 2014 heeft energiebedrijf DELTA het jaarbericht over 2013 gepresenteerd. In het jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel mogelijk geïntegreerd in één verslag. Lievens Communicatie nam de redactie voor haar rekening. 

 

In het verslag is op een zo transparant mogelijke manier het verhaal te lezen over hoe DELTA waarde creëert, hoe de omgeving van DELTA eruit ziet, hoe dat leidt tot een strategie, hoe deze is geborgd in de organisatie, tot welke prestatie en impact dat heeft geleid en ten slotte wat DELTA verwacht van de toekomst op korte, middellange en lange termijn.

 

Transparantiebenchmark

Communicatieadviseur Sander de Schepper: “We hebben daarbij rekening gehouden met de criteria uit de Transparantiebenchmark, een jaarlijks terugkerend onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving bij Nederlandse ondernemingen. Bedrijven gaan naar een steeds compactere, geïntegreerde verslaglegging. Het achterliggende idee is dat stakeholders een samenhangend, beknopt en helder overzicht krijgen van het waarde scheppend vermogen van de onderneming.”

 

Interesse in het jaarbericht van DELTA? Klik dan hier.


0 Reacties

Plaats uw reactie