VPRA

Stakeholdersanalyse: welke aanvliegroute kies jij?

Een stakeholdersanalyse vormt de basis van je communicatieaanpak, omgevingsmanagement of lobbyplan. Met een stakeholdersanalyse breng je díe mensen in kaart, die er voor jouw organisatie of project toe doen. Maar dat niet alleen, je wilt ook weten wat er voor die mensen toe doet en waarom. Je kunt stakeholders via verschillende aanvliegroutes analyseren. Zo kun je het volledige stakeholdersveld inventariseren, een regio als uitgangspunt nemen of inzoomen op een issue of mijlpaal.

 

De analyse van stakeholders en hun belangen vormt tegenwoordig een vast onderdeel van verschillende communicatie- en daaraan verwante disciplines. Er zijn verschillende modellen voor stakeholdersanalyse beschikbaar. Zoals in het Strategisch Omgevingsmanagement (SOM), in Factor-C (de door overheidsprofessionals veel gebruikte communicatiemethode) en in de public affairs-, lobby- en communicatietheorie. Qua methode ontlopen de modellen elkaar vaak niet zo. Wel zit er verschil in de focus van de analyse.

 

Stakeholdersmodellen wisselen of combineren

Ligt de focus van je stakeholdersanalyse op de duur van een project, focus je op een specifiek issue of mijlpaal of analyseer je een volledig speelveld op regionaal of landelijk niveau? Kies dan daar je model op uit. Wissel ook modellen af of combineer ze. Zo komen andere issues, belangen en stakeholders in beeld. Dat zien we ook in onze dagelijkse praktijk. Opdrachtgevers hebben vaak al een goed beeld van hun stakeholders en belangen. Maar door ze uit te dagen een andere aanvliegroute te nemen, brengt dat verrassende nieuwe inzichten. Elk vraagstuk heeft dus een ‘eigen’ model nodig en dat is vaak een combinatie van bestaande theoretische modellen. Ter illustratie beschrijven we hieronder een aantal mogelijkheden.

 

Basis stakeholdersinventarisatie

Sommige opdrachtgevers willen een goed beeld hebben van wie hun stakeholders zijn, welke belangen ze hebben en welke invloed. Dit kunnen organisaties zijn die door veranderde omstandigheden met meer en/of andere stakeholders te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan zorginstellingen die door veranderde wetgeving nu meer dan vroeger in gesprek zijn met zorginkopers, de sociale netwerken van klanten en andere instellingen in de omgeving. Met een stakeholdersanalyse brengen we dan samen hun sociale domein in kaart.


Overzicht issues en stakeholders
Met andere opdrachtgevers brengen we juist eerst de issues in kaart en kijken dan welke stakeholders daarbij betrokken zijn. Wat is een mogelijk probleem dat kan ontstaan bij de uitvoering van een project en voor wie is dat dan een issue? Denk aan infrastructurele projecten die een grote impact hebben op de omgeving. De voorgenomen plaatsing van een windmolen kan in een gemeente een heel issue worden. Dus analyseer in een zo vroeg mogelijk stadium welke mogelijke stakeholders hierbij betrokken zijn en wat hun standpunten en belangen zijn.

 

Stakeholders voor lobbydoelstellingen

Wanneer opdrachtgevers willen lobbyen om een onderwerp op de politieke agenda te krijgen, maken we samen analyses die nog een stap verder gaan. Bij zo’n stakeholdersanalyse neem je ook (politieke) belangen mee en kijk je heel goed bij wie je moet zijn om invloed uit te kunnen oefenen. Voor wie is het onderwerp ook interessant, wie heeft er baat of last van eventuele wetgeving over dat onderwerp en wat kan diegene voor jouw organisatie betekenen?

 

Stakeholdersanalyse is de basis

Of het nu gaat om klantcontact via social media, een marktconsultatie, een keukentafelgesprek met omwonenden, een ontmoeting met een Kamerlid, of een open dag. Je bereikt pas echt wat als je elkaars belangen, oftewel stakes, kent en erkent. Als je weet wat er voor jouw stakeholders toe doet, dan kun je daar op een constructieve manier mee aan de slag. Dan ga je nadenken over wat je eigenlijk van een stakeholder wil en hoe je dat zou kunnen realiseren. Zodat uiteindelijk niet alleen jouw belang, maar ook dat van je stakeholder gediend wordt. Een goede stakeholdersanalyse is hiervoor de basis.

 

Wil je meer weten over stakeholdersanalyses? Neem dan contact met ons op.

 


0 Reacties

Plaats uw reactie