VPRA

Spiegelen met schippers

In januari kwam de Spiegelkrant voor vaarweggebruikers online. De krant is het resultaat van de informatiebijeenkomst die Rijkswaterstaat in november 2012 organiseerde voor alle gebruikers van de Nederlandse vaarwegen. Lievens Communicatie was aanwezig voor de verslaglegging en maakte de Spiegelkrant.

 

De bijeenkomst trok zo’n tachtig beroepsvaarders, recreanten, belangengroepen en vaarwegbeheerders. De middag, met als motto 'Spiegelen, Sparren en Samen verder', was bedoeld om de verschillende vaarweggebruikers en –beheerders met elkaar en met Rijkswaterstaat in gesprek te laten gaan. Door elkaar in plenaire en in themasessies een spiegel voor te houden, bespraken zij de mogelijkheden voor samenwerking. Een cartoonist bracht de uitkomsten à la minute in beeld.

 

Afspraken
De bijeenkomst leverde een aantal concrete vervolgstappen op, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de onderlinge communicatie. Zo beloofde de beroepsvaart meer aandacht te schenken aan de communicatie met de pleziervaart. Zij wil daartoe het project ‘Varen doe je samen’ breder bekendmaken binnen haar branche. Begin februari startten de initiatiefnemers van ‘Varen doe je samen’ bovendien een campagne om de veiligheid van watersporters op kleinere vaarwegen te bevorderen. De nieuwe campagne is een indirect gevolg van de bijeenkomst.


0 Reacties

Plaats uw reactie