VPRA

Solar Highways: innovatief en duurzaam

Rijkswaterstaat wil de mogelijkheden die er zijn voor het winnen van duurzame energie zoveel mogelijk benutten. Met het innovatieve project ‘Solar Highways’ ontwikkelt Rijkswaterstaat samen met energiepartners ECN en SEAC een duurzaam geluidsscherm dat verkeerslawaai tegenhoudt én tegelijkertijd energie opwekt. Lievens Communicatie schreef voor het project een communicatieplan en realiseerde samen met Nedbase de website www.solarhighways.eu.

 

Het 450 meter lange geluidsscherm wordt opgebouwd uit tweezijdige zonnecellen, waardoor het aan twee zijden energie opwekt. Het geluidsscherm moet 275 MWh/jaar gaan opleveren, wat genoeg is om circa tachtig huishoudens van stroom te voorzien. De zonnecellen worden niet aangebracht op het geluidsscherm, maar geïntegreerd in de constructie. Dat gebeurde nooit eerder op deze schaal.

 

Subsidie
Vanwege het innovatieve en duurzame karakter van het project, heeft Solar Highways van de Europese Commissie een LIFE+-subsidie van circa € 1,4 miljoen ontvangen. Naar verwachting is het prototype in 2015 gereed. Het scherm moet eind 2017 geïnstalleerd en operationeel zijn op een nader te bepalen locatie in Nederland, waarna het tot 2020 als demonstratieproject gemonitord wordt.

 

Concreet en praktisch uitvoerbaar
Ann Bouckaert schreef voor het innovatieve project een communicatieplan voor de komende jaren. “Interviews met de verschillende projectpartners en deskresearch vormden input voor het plan. We bespraken regelmatig de voortgang met de opdrachtgever. Zo konden we tijdig bijsturen en checken of de strategie aan de verwachtingen voldoet. We vinden het belangrijk dat onze klanten een goed, concreet, maar vooral ook praktisch uitvoerbaar plan krijgen.”

 

Website
In de tussentijd ging Sander samen met internetbureau Nedbase aan de slag met de opzet van een projectwebsite. Sander: “Voor het einde van 2014 moest er een basis staan voor een projectwebsite, die de komende jaren verder uitgebreid kan worden. Daarbij hebben we rekening gehouden met de huisstijlrichtlijnen van Rijkswaterstaat en de voorwaarden die het LIFE+-subsidieprogramma stelt aan websites. De website biedt achtergrondinformatie, actuele projectinformatie voor stakeholders en vormt later het informatiepunt voor omwonenden tijdens de bouw van het scherm.”

 

Wil je een kijkje nemen bij het project Solar Highways op de digitale snelweg? Ga dan naar www.solarhighways.eu.

 


0 Reacties

Plaats uw reactie