VPRA

Sluiskiltunnel

Vandaag was Leonie de hele ochtend in de keet van de Sluiskiltunnel om medewerkers te vragen naar hun meest bijzondere moment tijdens de realisatie van de tunnel. Het project is namelijk bijna afgerond, de tunnel gaat open op 23 mei. Benieuwd naar de reacties? Je leest het in de allerlaatste externe nieuwsbrief van het project: Diepgang. Half mei valt hij bij omwonenden op de mat.


0 Reacties

Plaats uw reactie