VPRA

Perkpolder

De Westerschelde is een nieuw natuurgebied rijker. Op 25 juni is de dijk van Perkpolder doorgegraven. Eb en vloed hebben nu vrij spel zodat slikken en schorren kunnen ontstaan. Dit is goed voor de natuur van de Westerschelde. Bovendien ontstaat een aantrekkelijk landschap om aan te wonen en te recreëren. Op 14 oktober viert Rijkswaterstaat het ontstaan van dit nieuwe, buitendijkse natuurgebied tijdens de officiële opening. Mirjam en Daphne organiseren deze bijeenkomst.


0 Reacties

Plaats uw reactie