VPRA

OR Courant

De Ondernemingsraad (OR) van Dow brengt twee keer per jaar de nieuwsbrief cOuRant uit. Deze week valt een nieuwe editie bij iedereen thuis in de bus. Lievens Communicatie werkt samen met de redactie aan de totstandkoming van de nieuwsbrief. Nicolette vertelt: “Het werk van de OR is voor veel medewerkers niet of weinig zichtbaar. Met behulp van dit communicatiemiddel brengen we de OR en de issues die spelen letterlijk en figuurlijk dichtbij.”


0 Reacties

Plaats uw reactie