VPRA

Officiële opening broedplek voor kustvogels

De visdief, een kustvogel die graag broedt op kale gronden, heeft een nieuwe plek in de Oosterschelde om ongestoord eieren te leggen en jongen groot te brengen. Rijkswaterstaat heeft speciaal hiervoor een caisson in de baai van natuurgebied de Schelphoek afgedekt met betonnen platen en daarop grind en schelpen gestort. Wyanda was als communicatieadviseur voor het project Natura 2000 Beheerplan Deltawateren betrokken bij de officiële opening van het broedeiland.

 

“Rijkswaterstaat heeft het eiland aangelegd”, vertelt Wyanda. “Dit is een zogenaamde Natura 2000-maatregel en staat opgenomen in het beheerplan voor de Deltawateren. Doel van deze maatregel is het aantal kustbroedvogels in het Deltagebied in stand houden. Het gaat namelijk niet goed met deze vogelsoorten. Kustbroedvogels, zoals de visdief, dwergstern, bontbekplevier en kluut, zijn kwetsbaar omdat ze van nature broeden in getijdengebied. Springvloed kan nesten en kuikens vernietigen. Veel bestaande broedgebieden hebben bovendien last van verstoring door mensen of aanvallen door vossen en ratten.”

 

Aangehaakt

Staatsbosbeheer is eigenaar van de caissons en gaat het eiland beheren. Die overdracht was aanleiding voor de officiële opening van het broedeiland op 13 juli 2016. Johan Jacobs, Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zee en Delta, overhandigde Ad van Hees, Hoofd Staatbosbeheer Zeeland, symbolisch een gehaakte visdief. Ook gedeputeerde Carla Schönknecht en Robert Kwak, hoofd afdeling bescherming van Vogelbescherming Nederland, kregen een exemplaar. Want deze partijen leveren een belangrijke bijdrage aan natuurbescherming en zijn ‘aangehaakt’ bij dit project.

 

Webcam

Bij Natura 2000 draait het, naast natuurbescherming, om beleving en gebruik. “Het caisson ligt op het water. Om de natuur vanaf de kant toch te kunnen beleven, is het plan een webcam te installeren. Hopelijk komen dan begin volgend jaar de eerste broedparen het eiland bewonen en kunnen we live het wel en wee van de visdiefjes volgen. Uiteraard zetten we dan passende kanalen in om de beelden te laten zien en te promoten”, besluit Wyanda.

 


0 Reacties

Plaats uw reactie