VPRA

Magazine ‘Borsele voor elkaar’

Vlak voor kerst viel ‘Borsele voor elkaar’ in de bus bij de inwoners van de gemeente Borsele; een magazine over alle veranderingen per 1 januari 2015 op het gebied van werk en inkomen, zorg en jeugdhulp.

 

Er verandert veel in het sociale domein. De gemeente is door de decentralisaties vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor een aantal taken op het gebied van zorg en jeugdhulp, en daar wil Borsele haar inwoners goed over informeren. Het magazine combineert informatieve artikelen en duidelijke infographics over onder andere de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet, met persoonlijke portretten van onder meer cliënten en mantelzorgers.

 

Waar kan ik terecht?

Het magazine moest antwoord geven op de belangrijkste vragen die bij de inwoners leven: “Waar kan ik met mijn zorgvraag terecht in Borsele?” en “Wat zijn relevante veranderingen voor mij persoonlijk?” Het gaat bij deze thema’s vaak om kwetsbare doelgroepen. Het is voor hen extra belangrijk dat zij eenduidige en duidelijke informatie krijgen.

 

Rode draad

De persoonlijke verhalen in het blad zorgen voor herkenbaarheid. Dit is dan ook een rode draad in het blad: een goede balans tussen duidelijkheid en het menselijke aspect. Dit zie je terug in de keuze voor zowel infographics als persoonlijke portretten. Ook in de ‘tone of voice’ zochten we dit evenwicht: helder, zakelijk en tegelijk menselijk, zonder ‘soft’ te worden.

 

Lievens Communicatie coördineerde de totstandkoming van het magazine, maakte de redactionele opzet en schreef de teksten. Photographics uit Goes maakte het ontwerp. Lees hier de online versie van ‘Borsele voor elkaar’.


0 Reacties

Plaats uw reactie