VPRA

Lights, camera, action!

Jaarlijks worden in Nederland vele kilometers snelweg aangelegd of aangepast. Soms om acute problemen op te lossen, vaker om verkeersproblemen in de toekomst te voorkomen. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gebruikt strategische verkeers- en vervoersmodellen om oplossingen te bedenken voor toekomstige verkeersproblemen. Aan ons de uitdaging om in een korte film van acht minuten te laten zien hoe deze modellen werken.

 

Verkeersvoorspellingen zijn nodig om afwegingen te maken tussen verschillende beleidsopties om bereikbaarheidsproblemen op te kunnen lossen. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt met een aantal strategische verkeers- en vervoersmodellen waarmee die prognoses kunnen worden gemaakt. Om geïnteresseerden te informeren over de werking van deze modellen vroeg Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Lievens Communicatie hierover een korte, toegankelijke film te maken.

 

Eenvoudig met diepgang
Communicatieadviseur Sander schrijft het script. “Samen met Photographics in Goes zijn we gestart met een grove storyline”, vertelt Sander. “In de film leggen drie deskundigen, aan de hand van animaties en ondersteunende beelden, uit hoe Rijkswaterstaat de ingewikkelde strategische rekenmodellen inzet om het Nederlandse wegennet klaar te maken voor de toekomst. De film moet geschikt zijn voor een brede doelgroep, zodat Rijkswaterstaat deze kan laten zien op informatieavonden voor belanghebbenden bij een verkeersproject. Maar ook voor buitenlandse wegendeskundigen, die geïnteresseerd zijn in de vooruitstrevende verkeersaanpak in Nederland, moet de film boeiend zijn. Het is dus belangrijk om het onderwerp eenvoudig, maar met genoeg diepgang te presenteren.” Vanuit de storyline schrijft Sander de teksten voor de voice-over en de deskundigen die in de film aan het woord komen. Photographics gaat daarna aan de slag met de productie. Begin mei gaat de film in première.


0 Reacties

Plaats uw reactie