VPRA

Lievens Communicatie ontzorgt in aanbestedingsproces

Aanbestedingen zijn spannend voor bedrijven, er staat veel op het spel. Een goed geschreven offerte is ontzettend belangrijk. Terwijl experts zich richten op de inhoud, kan Lievens Communicatie helpen bij het verwoorden van het voorstel en de opdrachtgever begeleiden in het proces.

 

Overheidsdiensten kunnen niet zomaar een opdracht geven aan een door hen uitgekozen partij, daarvoor zijn strikte richtlijnen. De meeste opdrachten vallen sinds 2013 onder de Aanbestedingswet. Een vastomlijnd proces binnen een bepaalde tijd, dat ervoor zorgt dat alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans hebben om de opdracht binnen te halen. Vaak is de opdrachtgever op zoek naar de hoogste kwaliteit tegen een gunstige prijs. Degene die wint, heeft de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) gedaan, en dus de hoogste EMVI-score behaald.

 

Er staat veel op het spel
Goed zijn in aanbestedingen loont. De overheid koopt jaarlijks voor ruim € 60 miljard in aan producten en diensten. Het gaat vaak om grote, langlopende opdrachten. Dat maakt dat aanbestedingen spannend zijn voor bedrijven. De offerte moet zo duidelijk mogelijk zijn, zowel qua vorm als qua inhoud. Je moet antwoord geven op alle vragen van de opdrachtgever, onderscheidend genoeg zijn én een goede prijs bieden.

 

Ervaringsdeskundigen
Wij zijn ervaringsdeskundigen. Ook Lievens Communicatie heeft regelmatig overheidsdiensten als opdrachtgever. We leveren bijvoorbeeld communicatieadvies en –middelen bij projecten, detacheren communicatieadviseurs in projectteams en steeds vaker vervullen we rollen op het snijvlak van omgevingsmanagement en communicatie. Opdrachten die we veelal krijgen via uitgebreide aanbestedingsprocedures.

 

Inschrijven, een kunst op zich
Natuurlijk zijn lang niet alle opdrachten van overheidsdiensten communicatieopdrachten. Denk maar aan grote bouw- en infrastructuurprojecten, technisch onderhoud, de aankoop van een schip, catering in overheidsgebouwen of uniformen van defensie. Leveranciers voor die opdrachten hebben niet allemaal een communicatiemedewerker die mee kan werken aan een aanbesteding. Een technisch bedrijf bijvoorbeeld, kan nog zo’n innovatieve technische oplossing bieden, als ze het niet goed beschrijven in de offerte is de kans klein dat ze de opdracht krijgen. Een goede omschrijving is een kunst op zich, waar wij als communicatiebureau nou net goed in zijn. Zodoende helpen wij bedrijven bij het opstellen van een onderscheidend voorstel.

 

Op naar de hoogste EMVI-score
We werken met het aanbestedingsteam van de opdrachtgever aan de communicatiestrategie voor de offerte, redigeren teksten, adviseren over visualisaties en sturen ontwerpers aan. En we zorgen dat alle documenten op tijd klaar zijn om ingediend te worden. Zo kan het aanbestedingsteam zich volledig richten op de inhoud. Het is werken onder tijdsdruk, vraagt een flexibele opstelling en een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Met een duidelijk doel voor ogen: de hoogste EMVI-score halen.

 

Aanbesteding Istimewa
Zo hielpen wij onlangs Istimewa Elektrotechniek uit Vlissingen bij een tender van Rijkswaterstaat voor meerjarig onderhoud van de bediencentrale Maasbracht. Terwijl Istimewa’s specialisten zich richtten op prijsvorming en inhoudelijke oplossingen, hielpen wij bij het formuleren van hun aanbod en het zo goed mogelijk etaleren van kwaliteit en toegevoegde waarde. De samenwerking was succesvol: Istimewa haalde de opdracht binnen! “We hebben de samenwerking én de inzet van Lievens Communicatie als bijzonder prettig ervaren. Zeker gezien alle ‘last-minute’ acties, die nodig waren”, aldus Erno Mulders, Proposal Manager Istimewa.

 


0 Reacties

Plaats uw reactie