VPRA

Jouw Dow

Vanochtend staken de redactieleden van Jouw Dow, het personeelsblad van Dow in de Benelux, weer de koppen bij elkaar bij Dow Terneuzen om onderwerpen te bedenken voor de volgende editie die verschijnt in mei. Wordt weer een interessant en gevarieerd nummer!


0 Reacties

Plaats uw reactie