VPRA

In de hoofdrol: revalidatie

Ieder jaar revalideren 800 mensen bij Groenhuysen, een organisatie voor ouderenzorg in Roosendaal, na een orthopedische operatie, hartfalen, een beroerte of met chronische longziekten of de ziekte van Parkinson. Wat kunnen zij verwachten van de revalidatiezorg van Groenhuysen? We maakten er, samen met Square Fruit, twee films over.

 

De eerste film laat in een animatie de stappen zien die een patiënt doorloopt vanaf de ziekenhuisopname, via de revalidatie naar huis. Zo weet hij of zij precies wat er gaat gebeuren. De tweede film geeft een beeld van het reilen en zeilen op de revalidatieafdeling, brengt vooral de mensen in beeld en laat zien dat je bij Groenhuysen in goede, vertrouwde handen bent.

 

Ondersteunen

De films ondersteunen de medewerkers van Groenhuysen die de opname van patiënten begeleiden. En in sommige gevallen kunnen ze die medewerkers zelfs vervangen. De films vertellen het verhaal! Familie kan via YouTube makkelijk meekijken. Zo begint een patiënt voldoende geïnformeerd en geïnspireerd zijn revalidatietraject. Ter ondersteuning maakten we er een brochure bij.

 

Op één lijn

Medewerkers én revalidanten werkten enthousiast mee aan beide producties. Voor het maken van het beste script fileerden we het totale revalidatieproces. Hoe verloopt dat eigenlijk en wat vinden we belangrijk? Zo diende het maken van een film ineens ook nog een heel ander doel: discussie op gang brengen, op één lijn komen over de zorg en de organisatie van de zorg. Mooie bijvangst!


0 Reacties

Plaats uw reactie