VPRA

Flyer Pilot Krammersluizen informeert pleziervaart

Vanaf 25 april 2014 is er iets veranderd voor pleziervaart in de Krammerjachtensluis: in de Noordelijke jachtensluis is een nieuwe methode om zoet en zout water te scheiden in gebruik genomen. Rijkswaterstaat verspreidt een flyer om de recreatievaart te informeren.

 

In plaats van het compleet vervangen van zout water door zoet water en andersom, scheidt het nieuwe systeem het water door een systeem van luchtbellen, zoetwaterinjectie en een spoeling met zoet water. Het gaat om een pilot. Als het goed is, gaat het schutten met de nieuwe methode sneller en bespaart Rijkswaterstaat kosten op onderhoud.

 

Belangrijke informatie

Voor waterrecreanten in nabijgelegen havens ligt er een flyer in het havenkantoor of bij de havenmeester met daarop belangrijke informatie over het gebruik van de sluis. Tijdens het zomerseizoen wordt deze flyer ook uitgedeeld in de Grevelingen- en Zandkreeksluis. In de flyer staat beschreven wat er verandert voor de watersporters bij het invaren van de Krammerjachtensluis. Zo kan het water ter hoogte van het luchtbellenscherm er wat onrustig uitzien, maar dit levert geen hinder op. Gewoon doorvaren is het advies.

 

Monitoring

Rijkswaterstaat, Royal HaskoningDHV en kennisinstituut Deltares monitoren de pilot goed, zodat zij een beslissing kunnen nemen over het permanent invoeren van het nieuwe systeem. Het systeem kan later dan ook op andere plaatsen ingevoerd worden.

 

Lievens Communicatie realiseerde de flyer, Photographics uit Goes verzorgde de opmaak en de infographic. Bekijk de flyer ook op:

www.rws.nl/krammerjachtensluis

 


0 Reacties

Plaats uw reactie