VPRA

Denk je sterk!

Het Glazen Huis, Horizontalisering, Datamining en Emotiemaatschappij zijn de vier trends die vakvereniging Logeion signaleert. De trend emotiemaatschappij geeft aan dat de mens verre van een rationeel wezen is. Wetenschappelijk inzichten over de werking van het brein en het gedrag van de mens vormen steeds meer de basis voor het nemen van beslissingen. ‘Effective Intelligence’ is een methode die meer inzicht geeft in breinprocessen.

 

Als je inzicht hebt in je eigen manier van denken en in die van anderen, werk je beter samen en kom je tot de meeste creativiteit en de beste beslissingen. Dat is de kern van de ‘Effective Intelligence’ methode, die ervan uitgaat dat er verschillende manieren – denkstanden – zijn om een vraag te benaderen. Trainings- en coachingsbureau Mindcom ontwikkelde samen met Lievens Communicatie een reeks workshops voor het programma ‘Omgaan met vermogen’ vanuit ‘Effective Intelligence’. Een methode waarmee je jezelf slimmer denkt!

 

Events rond Omgaan met vermogen

In opdracht van Rabobank Private Banking organiseert Lievens Communicatie het programma ‘Omgaan met vermogen’. Het programma, dat uit drie bijeenkomsten bestaat, bereidt kinderen tussen de 20 en 30 jaar van vermogende ouders voor op een toekomst met vermogen. Mindcom geeft vanuit de ‘Effective Intelligence’ methode workshops rond de thema’s vermogen, vermogensmanagement en vermogensoverdracht. Lievens Communicatie is verantwoordelijk voor de eventorganisatie. We bedenken de invulling van de bijeenkomsten en regelen inspirerende locaties, sprekers, financiële experts en workshops. Ook verzorgen wij de communicatiemiddelen voor de deelnemers.

 

Workshops vanuit denkkracht

Iedereen heeft zijn favoriete, natuurlijke manier van denken. Hoe werkt dat precies, hoe kun je je eigen denkvoorkeuren en die van anderen herkennen en hoe kun je daarmee je voordeel doen? In de trainingen krijgen de deelnemers de opdracht concrete cases te onderzoeken. Stel: je wilt beleggen, hoe kies je dan je portefeuille? Koop je bepaalde aandelen omdat je vader die altijd al had en ze vertrouwd en veilig voelen? Of onderzoek je eerst welke aandelen het meeste rendement hebben opgeleverd in de afgelopen jaren? Je kunt ook invloed uitoefenen op de manier waarop je denkt door bewust in een andere denkstand te gaan staan. Heb je van nature de neiging om snel te oordelen over de haalbaarheid van een initiatief of idee? Maak dan je hoofd even helemaal leeg en laat de ideeën komen, zonder je te laten belemmeren.

 

Inzicht en drive

In een van de trainingen gaan de deelnemers aan de slag met de vraag: wil ik in het familiebedrijf? In de case wil de vader koste wat kost de business behouden, terwijl de moeder vooral het gezin bij elkaar wil houden. De zoon ziet meer in het opzetten van een eigen onderneming, de dochter wil wel in het bedrijf maar mist nog de maatschappelijke betrokkenheid en de schoonzoon wil vooral van het leven genieten. Stereotypen, maar ze helpen om helder te krijgen hoe anders mensen over hetzelfde thema kunnen denken. Met deze inzichten kun je je beter in anderen verplaatsen en hun motieven begrijpen, waardoor je gemakkelijker het gesprek aangaat. Anderzijds helpt ‘Effective Intelligence’ je erachter te komen wat je wensen en ambities zijn. Erg belangrijk als je beslissingen neemt over het inzetten van het familievermogen. Wat past bij jou en maakt jou gelukkig? Start je je eigen bedrijf of zet je het familiebedrijf voort? Ga je beleggen of wil je een bijdrage leveren aan een project in Afrika?

 

Zes denkrichtingen volgens ‘Effective intelligence’

Het ‘Effective intelligence’-model van Jerry Rhodes (2007) onderscheidt zes verschillende denkrichtingen:

  • Hardblauw: denken in structuur, logica, reden, wetten. Ons wetenschappelijke denken is hierop gebaseerd (Het is logisch dat...)
  • Zachtblauw: denken in (persoonlijke) doelen, gevoelens, emotie en beïnvloeding; waardegedreven (Ik vind, ik voel)
  • Hardrood: analytisch denken, informatie en data verzamelen, categoriseren, geheugenopslag, kennis en feiten (Hoe zit het precies?)
  • Zachtrood: vanuit inleving, goede communicatie en verwondering afstemmen op de ander (Wanneer ik je goed beluister…)
  • Hardgroen: nieuwe ideeën en mogelijkheden bedenken, vindingrijk zijn, een andere insteek kiezen (Als we er nu eens zo naar kijken...)
  • Zachtgroen: Verbeeldingskracht, verhalen vertellen en intuïtie gebruiken (I have a dream…)

Passende, creatieve oplossingen

Lievens Communicatie krijgt de meest uiteenlopende vragen van opdrachtgevers. Wij zoeken altijd naar creatieve communicatieoplossingen die passen bij de communicatie van NU. We vragen door en onderzoeken: wat wil een klant echt bereiken en teweeg brengen? Wat beweegt de doelgroep, hoe ziet hun belevingswereld eruit, welke issues houden hun bezig? En hoe kun je die twee werelden zo goed mogelijk op elkaar laten aansluiten? Voor het programma ‘Omgaan met vermogen’ vonden wij de juiste aansluiting bij Mindcom en ‘Effective Intelligence’.


0 Reacties

Plaats uw reactie