VPRA

Deltawateren workshops

Quiz, Kakhiel, krantenberichten, stellingen en frisse, groene smoothies. Dat waren de energizers die de deelnemers aan de workshops Omgevingsmanagement Deltawateren scherp hielden. Wyanda organiseerde samen met een trainee en de omgevingsmanager van het Natura 2000 Beheerplan Deltawateren twee bijeenkomsten om input te verzamelen voor het omgevings- en communicatieplan. Een breed samengestelde groep van zo’n vijftien Rijkswaterstaters ging met elkaar in gesprek. Zeer zinvol.


0 Reacties

Plaats uw reactie