VPRA

De vier trends van NU

Vakvereniging Logeion benoemt vier maatschappelijke trends die grote gevolgen hebben voor het communicatievak. Glazen huis, Horizontalisering, Datamining en de Emotiemaatschappij, dat zijn de buzzwoorden van NU. Deze trends bieden communicatieadviseurs de kans om heel gericht de dialoog aan te gaan met diegenen die er voor de organisatie toe doen.

 

In het vakblad C werden de vier trends de afgelopen maanden besproken. En in de media lieten affaires als Libor, de ‘is niks-mail’ van een elektronicabedrijf en de Pietitie ons zien wat de impact kan zijn van deze trends. Een kort overzicht.

 

Trend 1: Glazen huis

Alles wat een organisatie doet, is tegenwoordig snel zichtbaar. Niet doen wat je belooft, wordt direct afgestraft. Vertrouwen is het sleutelwoord. Organisaties moeten transparant, open en eerlijk de dialoog aangaan, zowel on- als offline. Communicatieadviseurs moeten bepalen wat die transparantie betekent voor de manier van communiceren. En nadenken over de (gewenste) transparantie van de organisatie.

 

Trend 2: Horizontalisering

De samenleving is platter en gelijkwaardiger geworden. Er is minder gevoel voor hiërarchie. Mensen willen hun meningen en ervaringen delen binnen netwerken. Aan communicatieadviseurs de uitdaging om die dialoog te faciliteren en om de communicatiestijl van de organisatie aan te laten sluiten op het maatschappelijke humeur.

 

Trend 3: Emotiemaatschappij

De mens is zeker geen rationeel wezen. Woede en frustratie, maar ook enthousiasme en waardering, vinden direct hun weg naar het publieke debat. En dat kan een enorme impact hebben. Werd er lang vanuit gegaan dat een mens met de juiste kennis over een bepaald onderwerp zijn houding en gedrag wel zou aanpassen, speelt de niet rationeel reagerende mens voor eens en altijd een grote rol in de communicatie. Communicatieadviseurs moeten dus op de hoogte zijn van de nieuwste psychologische inzichten en nog meer rekening gaan houden met onvoorspelbaarheid.

 

Trend 4: Datamining

Datamining is de techniek die uit grote hoeveelheden informatie allerlei inzichten haalt. Door deze data slim te koppelen kan gericht worden ingespeeld op individu, situatie, plaats, tijd en gemoedstoestand. Een simpel voorbeeld: dankzij gps-data uit hardloopschoenen, wist Starbucks exact waar de meeste joggers in Central Park hun strekoefeningen deden, en opende juist daar een nieuw café. Big data is het einde van het klassieke doelgroepdenken. Gefundeerd communiceren, onderbouwd door data en vanuit de belevingswereld van de klant, consument of burger. Daarmee geeft datamining een extra dimensie aan een van de rollen van communicatie: het binnenhalen van de buitenwereld. 


0 Reacties

Plaats uw reactie