VPRA

De Communicatie Eetclub 2016

Samen voor ons eigen. Oftewel: laat stakeholders vanuit eigen belang kiezen voor het gezamenlijk belang. Een van de lessen uit de lezing van Marc Wesselink op onze Communicatie Eetclub. Interessant om met zoveel vakgenoten over het raakvlak tussen communicatie en omgevingsmanagement te praten!


0 Reacties

Plaats uw reactie