VPRA

Communiceren volgens de laatste trends

Elke twee jaar signaleert vakvereniging Logeion de belangrijkste maatschappelijke trends die ons communicatievak beïnvloeden. Dit jaar zijn dat: netwerksamenleving, be real, realtime en de menselijke maat. Tijd om deze trends eens onder de loep te nemen en te kijken welke invloed ze op ons vak hebben.

 

De vier trends vatten onze wereld aardig samen: we netwerken hele dagen zowel on- als offline, daarbij proberen we zo ‘echt’ mogelijk over te komen, zijn zoveel mogelijk live in contact met anderen en hebben zo persoonlijk mogelijk contact. Wil je als organisatie geloofwaardig en betrokken overkomen, moet je dus niet alleen de inhoud, maar ook de manier van communiceren daarop inrichten. Voor sommige organisaties betekent dat een drastische verandering.

 

De inhoud draait nu alleen nog maar om echtheid, eerlijkheid en duidelijkheid. Natuurlijk kun je proberen om mensen in jouw denkrichting mee te krijgen, maar je zult op elk moment goed voorbereid en onderbouwd moeten zijn. Door alle nieuwe, directe communicatievormen is de tijd van uitgebreide interne goedkeuringstrajecten echt voorbij. De afstemming over de inhoud moet nu zoveel mogelijk vooraf plaatsvinden, de communicatie zelf moet losgelaten worden. Hierbij is continue monitoring en evaluatie achteraf noodzakelijk.

 

Trend 1: netwerksamenleving

Tegenwoordig organiseren we ons steeds meer in allerlei netwerken rond onderwerpen of issues. Samenwerken aan een project, visie of overtuiging. Het vinden van netwerkpartners is dankzij de sociale media steeds eenvoudiger geworden. Dat heeft voor- en nadelen. Met gelijkgestemden kun je snel wat bereiken, maar het nadeel is dat afzonderlijke netwerken niet altijd even gemakkelijk met elkaar in contact komen.

 

Als communicatieprofessional moeten we dus op zoek naar gedeelde belangen van verschillende netwerken. We moeten mensen communicatiever maken, netwerken en meningen met elkaar in verbinding brengen (bridging). Mensen bij elkaar brengen rond thema’s (bonding). En vooral buiten ons vakgebied samenwerken met andere disciplines.

 

Trend 2: be real

Echt zijn, daar draait het om. En niet omdat iedereen tegenwoordig veel meer mee kan kijken in een organisatie. Nee, omdat je echt wilt doen wat je zegt, en dat dus laat zien. Want niet doen wat je belooft, wordt direct afgestraft. Zowel on- als offline moeten organisaties transparant, open en eerlijk de dialoog aangaan. Vertrouwen, geloofwaardigheid en authenticiteit zijn sleutelwoorden.

 

Succesvolle organisaties kunnen storytelling inzetten om geloofwaardig en betrouwbaar over te komen. Aan ons de taak om ervoor te zorgen dat we de werkelijke verhalen ophalen en de echte dialoog aangaan. En er intern voor te zorgen dat de verhalen die we vertellen ook terug te zien zijn in het gedrag van de medewerkers en beleid van de organisatie. Een mooie uitdaging voor de communicatieadviseur.

 

Trend 3: realtime

Deze trend brengt misschien nog wel de meest drastische verandering met zich mee. Is het afstemmen, meelezen en dubbelchecken in veel organisaties nog steeds ingebakken, moet je tegenwoordig direct kunnen reageren. Organisaties moeten continu aan de verwachtingen van mensen voldoen, inspelen op ontwikkelingen en à la minute reageren op vragen of reacties. Er moet dus altijd actuele kennis en inzicht zijn om op een juiste manier de dialoog aan te gaan. Alleen als je weet wat eraan komt, kun je anticiperen. Door de huidige technologie kunnen uit grote hoeveelheden informatie allerlei inzichten worden gehaald. Door deze data slim te koppelen kan gericht worden ingespeeld op individu, situatie, plaats, tijd en gemoedstoestand. Als je daar met communicatie op kan aansluiten, geeft het gegarandeerd succes. Probeer daarnaast social media niet krampachtig te beheersen, maar leer je organisatie ermee omgaan.

 

Wat kunnen communicatieprofessionals doen? Gefundeerd communiceren, onderbouwd door data en vanuit de belevingswereld van de klant, consument of burger. Maar ook anderen toerusten voor communicatie, iedereen is immers online. Help bij het zoeken naar de interactie, anticipeer op ontwikkelingen en meet en monitor wat werkt. Maar leer ook los te laten, en zorg dat je management dat ook kan.

 

Trend 4: menselijke maat

Als individu benaderd worden op basis van je eigen wensen en voorkeuren, dat is fijn! Geen massacommunicatie, maar als organisatie gericht communiceren met meer bereik, ook fijn. En dan zorgen dat de boodschap persoonlijk is. Laat als organisatie betrokkenheid zien, wees dichtbij en authentiek. En zorg naast online, ook voor voldoende menselijk contact. Wil je dit als organisatie echt goed doen, dan moet je ook intern oog hebben voor je mensen. Pas je de ‘menselijk maat’ intern toe, dan straal je dat extern ook uit.

 

Voor communicatieprofessionals een mooie taak. We moeten massacommunicatie alleen inschakelen als we er echt effect van verwachten. En het veel meer gaan zoeken in persoonlijke middelen voor specifieke doelgroepen. Geen presentatie van de directeur aan het hele personeel bij een verandering, maar lijnmanagers uitrusten zodat zij met hun teams over de verandering in gesprek kunnen.

 

Ron van der Jagt, voorzitter van Logeion, vat de huidige ontwikkelingen mooi samen: “We leven in een online digitale sociale mediawereld, maar de ultieme en krachtigste vorm van communicatie is toch het gesprek. Echte aandacht blijft het belangrijkste.” Daar zijn wij het helemaal mee eens.


0 Reacties

Plaats uw reactie