VPRA

Communiceren over een van de grootste sluizen ter wereld

Een van de grootste sluizen ter wereld komt in Terneuzen. De Nieuwe Sluis in Terneuzen is vergelijkbaar met die in Panama, Amsterdam en Antwerpen. Sinds kort is de aannemer bekend. De echte bouwfase breekt nu aan. En dat betekent dat er genoeg nieuwe informatie is om te bespreken. Geraldine is onderdeel van het team dat met de omgeving communiceert over alle ontwikkelingen van de Nieuwe Sluis.

 

“De aannemerscombinatie Sassevaart gaat de Nieuwe Sluis aanleggen”, vertelt Geraldine. “Komend jaar gaat de combinatie aan de slag met het verder verfijnen van het ontwerp en allerlei voorbereidende werkzaamheden om het terrein bouwrijp te maken. Medio 2018 starten de grote werkzaamheden. Langzaamaan gaan we van voorbereiding naar de echte uitvoering. Een goed moment om de organisatie van de communicatie samen met de aannemer goed op poten te zetten. Daar zijn we nu volop mee bezig.”

 

Zo min mogelijk hinder

Geraldine: “De te verwachten hinder in de bouwfase is altijd al een belangrijk onderdeel geweest van de communicatie. Binnen een bestaand sluizencomplex zo’n grote sluis aanleggen, kan natuurlijk niet onopgemerkt gaan. De omgeving was hiervoor erg huiverig. Gelukkig blijft de hinder beperkt door speciale maatregelen, zoals: een aparte weg rond de bouwplaats voor wegverkeer, een speciaal doorvaartkanaal voor scheepvaartverkeer en meer graven in plaats van heien. Nu we weten hoe de aannemer gaat werken, kunnen we deze informatie delen. Bijvoorbeeld op onze nieuwe website, die binnenkort online komt. Of tijdens de avond die we speciaal voor omwonenden van het sluizencomplex eind november organiseren in het Portaal van Vlaanderen. Het Portaal is ons informatiecentrum. In 2018 openen we daar een complete tentoonstelling over de bouw van de Nieuwe Sluis. Iedereen die geïnteresseerd is in de bouw: kom dan vooral een kijkje nemen!”

 

Klaar voor de start

De start van de bouw vraagt natuurlijk ook om een officieel moment. “Binnenkort komen de verantwoordelijke Vlaamse en de Nederlandse ministers naar Terneuzen voor de feestelijke starthandeling. We zijn druk bezig met de genodigdenlijst, de speeches, de handeling, de tent, ga zo maar door. Er komt heel wat kijken bij de organisatie van een evenement. En de komst van een minister, in dit geval zelfs twee, brengt altijd nog wat extra (in)spanning met zich mee. We kijken uit naar een mooi startmoment voor een compleet nieuwe fase. Ik kijk er verder ook naar uit om elke dag de veranderingen te zien op het sluizencomplex, zodat straks in 2022 het eerste schip door de Nieuwe Sluis kan varen.”

 


0 Reacties

Plaats uw reactie