VPRA

Communicatietrends 2013

Wil je weten wat de trends in ons vak zijn? Lees dan vooral ‘Communicatie NU’. De vakinhoudelijke glossy die eind vorig jaar, onder eindredactie van emeritus hoogleraar communicatiewetenschap Betteke van Ruler, uitkwam. Wat ons betreft een ‘must-read’ voor iedereen die zich professioneel met communicatie bezighoudt. Voor wie Communicatie NU nog niet heeft gelezen, een kort overzicht van de drie trends die Betteke beschrijft.

 

Trend 1: van offline naar online

Het is niet meer van deze tijd te denken dat je als organisatie initiator bent van berichtgeving. Stakeholders praten zelf en willen gehoord worden. En ze praten niet meer alleen direct met jouw organisatie, maar ook over jou met de buitenwereld. Stakeholders zijn daarnaast steeds moeilijker als zodanig te identificeren; nu iedereen zich tot belanghebbende kan uitroepen. Herleg de focus van 90% zenden naar 80% luisteren, en sluit daarmee aan op wat in de publieke arena, in sociale netwerken, et cetera naar voren komt en hoe daarover wordt gesproken.

 

Trend 2: de vertrouwenskwestie

Een ‘license to operate’ verdien je als organisatie alleen als je beleid en werkwijze betrouwbaar, geloofwaardig en rechtvaardig worden gevonden. En dat maatschappelijk humeur wil nog wel eens omslaan. Wat wij rechtvaardig of goed vinden, verschilt per situatie en in de tijd. Met mooie praatjes kom je er niet. Ook binnen het communicatievak verschuift het van ‘trust me’ naar ‘show me’. Van bedrijfsleven tot overheid: overal speelt de accountability-kwestie.

 

Trend 3: de communicatieve organisatie

Deze tijd vraagt organisaties communicatiever te zijn. Iedereen in de organisatie draagt bewust of onbewust bij aan de aantrekkelijkheid en legitimiteit van de organisatie voor de ander. En daarmee is communicatie opeens de verantwoordelijkheid van iedereen. De rol van communicatieadviseur verandert daarmee ook. Als iedereen, van medewerker tot manager, communiceert, dan moeten zij daarbij geholpen worden. Er moeten richtlijnen komen, sommige medewerkers moeten worden gecoacht, of ondersteund met goede communicatiemiddelen of –diensten. Niet het communiceren zelf staat dan centraal in het vakgebied, maar het sturen, faciliteren, afremmen en begeleiden.

 

We hadden het zelf niet beter kunnen verwoorden. Voor het volledige artikel verwijzen we graag naar Communicatie NU, pagina 13-15, Het vak van morgen, weg met de egocommunicatie.


0 Reacties

Plaats uw reactie