VPRA

Communicatieadvies voor Natura 2000 Voordelta en Deltawateren

Wyanda is op interim basis aan de slag als communicatieadviseur voor twee Natura 2000-projecten bij Rijkswaterstaat Zee en Delta in Rijswijk en Middelburg. Dankzij eerdere projecten bij de Provincie Zeeland en het Programmabureau Zuidwestelijke Delta, weet Wyanda als geen ander wat er speelt in de Zuidwestelijke Delta. Die ervaring komt nu goed van pas.

 

“Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden”, vertelt Wyanda. “In Nederland zijn meer dan 160 van deze gebieden te vinden. Het draait allemaal om beleving, gebruik en bescherming van de natuur. Recreanten en ondernemers maken gebruik van de gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden. Hoe? Dat staat beschreven in een beheerplan.”

 

Samenwerken

“Rijkswaterstaat werkt als voortouwnemer en beheerder van de Rijkswateren aan een nieuw beheerplan voor de Voordelta, de ondiepe zee en stranden van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Ik zorg er samen met de omgevingsmanager voor dat alle stakeholders betrokken worden, dat ze weten wat er speelt en uiteindelijk hun bijdrage leveren aan het tweede beheerplan. Denk aan ministeries en gemeenten, maar ook aan natuurorganisaties, kitesurfers en de visserijsector. Partijen met vaak tegengestelde belangen. Communicatief en organisatorisch een echte uitdaging!”

 

Zeven wateren, één plan

Bij Natura 2000 Deltawateren speelt een vergelijkbaar proces. Wyanda: “In de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland zijn zeven samenhangende Natura 2000-gebieden aangewezen die Rijkswaterstaat opneemt in één beheerplan: Deltawateren. Dit zijn Hollands Diep, Haringvliet, Oude Maas, Grevelingen, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde en Saeftinghe. Een omvangrijk plan, waarvan na een intensief regioproces, het concept nu bijna gereed is. De projectorganisatie werkt nu aan een uitvoeringsplan, een maatregelenpakket, een handhavingsplan, een monitoringplan en een communicatieplan. Ook hier betrekken we belanghebbenden intensief bij. Zo zorgen we voor brede input, draagvlak en voortgang. Het streven is om het beheerplan medio 2014 ter inzage te leggen.”


0 Reacties

Plaats uw reactie