VPRA

broedplaats visdief

De visdief, een kustvogel die graag broedt op kale gronden, krijgt een nieuwe plek in de Oosterschelde om ongestoord eieren te leggen en jongen groot te brengen. Rijkswaterstaat richt hiervoor een caisson in de baai van natuurgebied de Schelphoek in als broedeiland. Wyanda is als communicatieadviseur betrokken bij het Natura 2000 Beheerplan Deltawateren. Ze nam een kijkje bij de werkzaamheden en inventariseerde meteen de mogelijkheden voor de officiële opening.


0 Reacties

Plaats uw reactie