VPRA

Beheerplan Deltawateren

De grote wateren in het deltagebied van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant heten de Deltawateren. Zeven wateren zijn definitief aangewezen als Natura 2000-gebied en zijn hiermee onderdeel van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Voor deze gebieden is een beheerplan opgesteld. Van 19 juni tot en met 30 juli 2015 ligt het Natura 2000 Ontwerpbeheerplan Deltawateren 2015-2021 ter inzage. Collega Wyanda is volop bezig met de voorbereidingen hiervoor.


0 Reacties

Plaats uw reactie