VPRA

Arduin vertelt haar verhaal over 2014

Net als beursgenoteerde commerciële organisaties, leggen zorginstellingen jaarlijks verantwoording af over de manier waarop zij met (publiek) geld omgaan en over de totale organisatie. Ook Arduin, de in Middelburg gevestigde zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking, publiceerde afgelopen juni het jaarverslag.

 

Zorginstellingen moeten jaarlijks voor 1 juni rapporteren over hun prestaties op het gebied van zorg- en dienstverlening en ondersteuning. Tegenwoordig kunnen ze deze gegevens digitaal aanleveren bij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport. Dit kost aanzienlijk minder tijd dan het schrijven en ontwerpen van een volledig jaarverslag. Toch koos Arduin, net als veel andere (Zeeuwse) zorginstellingen, ervoor om een ‘echt’ jaarverslag te maken, dat Lievens Communicatie mocht realiseren.

 

Waarom een volledig jaarverslag?
Cora Zaaijer legt uit: “In het jaarverslag vertelt Arduin haar volledige verhaal over 2014. Er verandert veel in de maatschappij, in de zorg en in de organisatie. Met het jaarverslag laat zij aan de mensen die bij Arduin betrokken zijn, zien hoe zij daarmee omgaan. Arduin vertelt wat er is gebeurd in het afgelopen jaar en hoe ze inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Het jaarverslag geeft een overzicht, niet alleen van de financiële prestaties, maar ook van de prestaties op het gebied van kwaliteit van zorg en ondersteuning en bedrijfsvoering. Dat is een belangrijk verhaal om te vertellen.”

 

Passend thema
Arduin gaf het jaarverslag 2014 als thema ‘Kijk verder dan JE NU kunt kijken’ mee. Dat is geen toeval. Verder kijken dan ze nu kan, doet Arduin niet alleen in de ondersteuning van de cliënten, maar ook in de bedrijfsvoering. Ook denkt Arduin actief mee in het vinden van steeds betekenisvollere rollen van de cliënten in de samenleving. En van de samenleving in het leven van de cliënten.

Het jaarverslag is te lezen op www.arduin.nl/overarduin

 


0 Reacties

Plaats uw reactie