VPRA

Alles over de grote zeesluis op www.zeesluisterneuzen.eu

Het projectteam Grote Zeesluis Kanaal Gent-Terneuzen van de Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie is druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe, grote zeesluis in het huidige sluizencomplex in Terneuzen. Iedereen die op de hoogte wil blijven van alle ontwikkelingen kan sinds vandaag terecht op www.zeesluisterneuzen.eu.

 

Lievens Communicatie ontwikkelde de website samen met 10 uur creatie & communicatie uit Zierikzee. “Tijdens de planuitwerkingsfase verzorgen we samen de communicatiemiddelen voor de nieuwe, grote zeesluis bij Terneuzen”, vertelt communicatieadviseur Geraldine. “Eén van de eerste projecten was de website en die staat nu online. Een leuke mijlpaal! De komende tijd gaan we de corporate brochure schrijven, een gedrukte nieuwsbrief uitbrengen en een informatieavond organiseren.” Geraldine werkt ook aan de eerste digitale nieuwsbrief over het project. Wilt u deze graag ontvangen? Dat kan! U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door uw e-mailadres in te vullen onderaan de website www.zeesluisterneuzen.eu.

 

Grote Zeesluis Terneuzen

Het sluizencomplex bij Terneuzen is dé toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent en zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. Een grotere zeesluis is van groot belang. Voor de binnenvaart, zodat er een betere toegang en vlottere doorstroming ontstaat. En voor grote zeeschepen, zodat die straks eenvoudiger de havens in het achterland kunnen bereiken. Ook voor de regionale economie, want een grote zeesluis zorgt voor behoud van en nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuwse als de Vlaamse regio.

 

Planuitwerkingsfase en vervolg

Het project bevindt zich tot 2015 in de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt een verdrag opgesteld tussen Vlaanderen en Nederland en een passend ontwerp gemaakt. Ook worden voorbereidingen gedaan voor de aanbesteding, Europese subsidies verworven en de ruimtelijke procedure volgens de Tracéwet doorlopen. Zo verschijnt begin 2014 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau over de opzet en uitvoering van het milieuonderzoek. Daarna komt er een informatieavond en ligt het document ter inzage. In 2015 verschijnt het ontwerp-Tracébesluit en de milieueffectrapportage. Na een politiek akkoord kan de aanleg in 2017 starten, zodat het eerste schip in 2021 door de grote zeesluis kan varen.


0 Reacties

Plaats uw reactie