VPRA

Aanpak waterkwaliteit Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

De behandeling van stukken door een minister en/of ministerraad valt misschien wel te plannen, maar zeker niet te sturen. Als projectteam moet je er dus voor zorgen dat alles klaarligt om bij een ‘go’ meteen uit de startblokken te kunnen schieten. Ann zorgde hiervoor bij de voorbereiding van de zienswijzeprocedure voor de ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer.

 

Ann begeleidde het hele traject; van het opstellen van een plan van aanpak tot en met de uitvoering. Voor de niet-waterdeskundigen onder ons: in een rijksstructuurvisie legt het rijk vast hoe zij de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland richting wil geven. In dit geval bevat de ontwerp-rijksstructuurvisie een ontwikkelperspectief voor het Grevelingen- en Volkerak-Zoommeer. De aanpak van de waterkwaliteitsproblemen in beide bekkens past in de strategie van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta om het gebied veilig, economisch vitaal en ecologisch veerkrachtig te laten zijn.  

 

Communicatie over het proces

Ann: “Bij dit soort trajecten is een aantal zaken wettelijk verplicht. Zo moet het rijk laten weten dat ze zo’n visie voorbereidt. Komen er stukken, zo ja, welke? Waar en wanneer kunnen mensen die raadplegen? Kunnen ze zienswijzen indienen en met welke termijnen moeten ze dan rekening houden? Allemaal procesvragen die je goed kunt beantwoorden in advertenties, factsheets en een brochure.”

 

Ruimte voor persoonlijke gesprekken

“Voor vragen over de inhoud en het waarom van de gemaakte keuzes, konden belanghebbenden en belangstellenden twee informatiebijeenkomsten bezoeken. Naast centrale presentaties was er volop gelegenheid voor persoonlijke gesprekken. Erg belangrijk, want iedereen heeft zijn of haar specifieke vraag of zorg. Hulpmiddelen als een duidelijke kaart en een overzichtelijk schema met de effecten van de voorgestelde maatregelen helpen zowel de projectmedewerker als de bezoeker om de vraag goed te bespreken en zaken te duiden.”

 

Kijk voor meer informatie over het programma Zuidwestelijke Delta en de opgaven in het gebied op www.zwdelta.nl en volg het op Twitter via @zwdelta.nl.


1 Reacties

  • Harry van Huut -

    Jullie kennen de uitspraak van John Lennon neem ik aan: 'Life what is happening to you while you are busy making other plans'. We hebben in 2014 prima samengewerkt: ik kijk uit naar de samenwerking met jullie in 2015. (Leuke karikaturen trouwens!)
    Harry (projectleider RGV)

Plaats uw reactie