VPRA

2013: het jaar van het Zeeuwse verhaal

Lievens Communicatie roept 2013 uit tot het jaar van het Zeeuwse verhaal. Niet eerder was de noodzaak van het goed en overtuigend vertellen van Zeeuwse verhalen zo duidelijk. Constructieve ontwikkelingen in Zeeland staan onder druk door crisis, bezuinigingen en krimp. En dat terwijl er zoveel mooie verhalen te vertellen zijn.

 

2013 begint al meteen met twee mooie verhalen. In januari wordt de tunnelboor gedoopt en wordt daadwerkelijk begonnen met de bouw van de Sluiskiltunnel. Een technisch hoogstandje, dat straks leidt tot een concurrentiebevorderende infrastructurele link met Europa. In februari de herdenking van de watersnoodramp met onder andere de opening van het vernieuwde, interactieve deel van het Watersnoodmuseum over de toekomst van de Delta. Specifieke kennis over waterwerken waarvoor specialisten uit de hele wereld naar Zeeland komen.

 

Rode draad
Het provinciaal bestuur geeft ons met de ‘Land in Zee’-aanpak een duidelijke rode draad voor al onze verhalen. Voor de promotie van Zeeland is de integrale aanpak ‘Land in Zee’ door de, vorig jaar overleden, gedeputeerde Sjoerd Heijning al ingezet. De voortzetting daarvan is bij Carla Schönknecht, als oud-directeur van de VVV’s en de Stichting Promotie Zeeland Delta, in vakkundige handen.

 

Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne
Het ‘Land in Zee’-verhaal is meteen ook het belangrijkste argument om de marinierskazerne in Vlissingen te vestigen. Niet voor niets worden mariniers ook wel zeelandingstroepen genoemd. We moeten dat verhaal met overtuiging vertellen aan de juiste stakeholders. Naast lobby, is ook een integrale communicatiestrategie nodig, met als focus dat de mariniers zich ‘Welkom in Zeeland’ voelen. Zo komen de promotiestrategieën van de afgelopen jaren mooi samen.

 

Bewuste Zeeuwse verhalen
Voor het behoud van een aantrekkelijk Zeeland, met kwalitatief goede voorzieningen op het gebied van zorg, cultuur en welzijn, is ieders Zeeuwse verhaal van belang. Wat vertel je als organisatie, bedrijf, ondernemer, inwoner, over onze provincie en aan wie? En wat is de toon van je verhaal? Daar moeten we dit jaar bewust over nadenken. Want hoe beter wij allemaal het Zeeuwse verhaal vertellen, hoe aantrekkelijker Zeeland is.

 

Voeten uit de klei

Aan de slag dus, tijd om onze voeten uit de klei te trekken, ‘luctor et emergo’ en als moderne minstrelen met ons eigen verhaal de boer op. Tenslotte kennen wij het verhaal van Zeeland het beste. We zijn benieuwd naar jouw Zeeuwse verhaal. Laat je het ons horen in 2013?


0 Reacties

Plaats uw reactie